Regel4-4 Högst fjorton klubbor

a. Val och komplettering av klubbor
Spelaren får inte starta en fastställd rond med fler än fjorton klubbor. Han får under ronden endast använda de klubbor han startat med.  Om han startade med färre än fjorton klubbor, får han dock komplettera med valfritt antal klubbor, så länge det totala antalet inte överstiger fjorton.

Komplettering med en eller flera klubbor får inte otillbörligt fördröja spelet och spelaren får inte komplettera med eller låna en klubba som medförts för spel av någon annan som spelar på banan.

b. Partners får använda samma klubbor
Partners får använda samma klubbor, under förutsättning att det totala antalet klubbor inte överstiger fjorton.

c. Övertalig klubba förklarad ur spel
En eller flera klubbor som spelaren medför eller använder i strid med Regel4-3a(iii) eller Regel4-4, skall förklaras vara ur spela v spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller medtävlare i slagspel, omedelbart efter det att det upptäckts att ett regelbrott har begåtts. Klubban eller klubborna får inte användas av spelaren under resten av den fastställda ronden.

Comments are closed.