Regel5-1 Allmänt

Den boll spelaren använder, skall överensstämma med de krav som specificeras i Bilaga III.

Comments are closed.