Regel5-2 Främmande material

Främmande material får inte appliceras på bollen i syfte att förändra dess spelegenskaper.

Comments are closed.