Regel6-1 Regler

Det är spelaren och hans caddies ansvar att känna till reglerna. under en fastställd rond gäller att om spelarens caddie bryter mot en regel, ådrar sig spelaren den tillämpliga plikten.

Comments are closed.