Regel6-2 Handicap

a. Matchspel
Före starten av en match i en handicaptävling, bör spelarna fråga varandra om respektive handicap. Om en spelare börjar en match och har uppgivit en högre handicap än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag som skall ges eller fås, är han diskvalificerad. I annat fall skall spelaren spela med den handicap han uppgivit.

b. Slagspel
För varje rond i en handicaptävling, skall tävlaren försäkra sig om att hans handicap finns angiven på scorekortet innan det lämnas in till tävlingsledningen. Om ingen handicap är angiven på scorekortet när han lämnar in det till tälingsledningen, eller om den angivna handicapen är högre än den han är berättigad till och detta påverkar det antal slag han får, är han diskvalificerad i  handicaptävlingen. I annat fall gäller scoren.

Anm: Det är spelarens ansvar att känna till på vilka hål handicapslag skall ges eller fås.

Comments are closed.