Regel6-3 Starttid och grupper (“bollar”)

a. Starttid
Spelaren skall starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen.

b. Grupper (“Bollar”)
I slagspel skall tävlaren spela i samma grupp (“boll”) under hela ronden, om inte tävlingsledningen beslutar om eller godkänner en ändring.

(Bästboll och fyrboll – se Regel 30-3a och 31-2)

*Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1)föreskriva att om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt Regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av det första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel snarare än diskvalifikation.

*Svenska Golfförbundet (SGF) har beslutat att denna anmärkning skall tillämpas generellt för alla tävlingar i Sverige som spelas i enlighet med SGF:s ”Spel- och tävlingshandbok”.

Comments are closed.