Regel6-4 Caddie

Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en caddie åt gången.

Anm: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda användandet av caddies eller begränsa vem en spelare får använda som caddie.

Comments are closed.