Regel6-6 Score i slagspel

a. Förande av scorekort
Efter varje hål bör markören kontrollera scoren på hålet med tävlaren och notera den. Efter avslutad rond skall markören signera scorekortet och överlämna det till tävlaren. Om mer än en markör har fört kortet, skall var och en signera den del för vilken han är ansvarig.

b. Signering och inlämning av scorekortet
Efter avslutad rond bör tävlaren kontrollera scoren på varje hål och reda ut eventuella tveksamheter med tävlingsledningen. Han skall försäkra sig om att markören eller markörerna signerat scorekortet, signera scorekortet själv och lämna in de till tävlingsledningen så snart som det är möjligt.

c. Ändring på scorekortet
Ingen ändring får göras på ett scorekort efter att tävlaren lämnat in det till tävlingsledningen.

d. Fel score på hål
Tävlaren är ansvarig för att rätt bruttoscore finns angiven för varje hål på hans scorekort. Om spelaren på något hål har angivit en lägre score än vad han hade är han diskvalificerad. Om spelaren på något hål har angivit en högre score än vad han hade gäller den högre scoren.

Anm. 1: Tävlingsledningen är ansvarig för summeringen av scorer och beräkningen av resultat med den handicap som angivits på scorekortet – se Regel 33-5.

Anm. 2: I fyrboll slagspel – se även Regel 31-3 och 31-7a.

Comments are closed.