Regel6-7 Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spel

Spelaren skall spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med eventuella riktlinjer för speltempo som fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee, får spelaren inte otillbörligen fördröja spelet.

Anm. 1: Om spelaren otillbörligt fördröjer spelet mellan två hål, fördröjer han spelet på nästa hål och plikten läggs på detta hål. För bogey- och poängbogeytävlingar – se dock Regel 32.

Anm. 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag. Endast i slagspel får tävlingsledningen i så fall modifiera plikten för brott mot denna regel enligt följande:

Första överträdelsen – Ett slag
Andra överträdelsen – Två slag
För därpå följande överträdelse – Diskvalifikation.

Comments are closed.