Löv i bunker

Om jag har hamnat i bunkern och det ligger lösa löv bakom, jämte och på bollen, får jag flytta dessa föremål i bunkern då? | Magnus

Om vi förutsätter att ”jag” betyder ”min boll” är det korta svaret på din fråga: Nej.

Frågan består egentligen av två delar, dels handlar det om löv som ligger i bunkern i anslutning till bollen och dels handlar det om löv som antingen ligger på eller sitter fast på bollen.

Första delen är enkel att svara på med stöd i Regel13-4c (Boll i hinder, Förbjudna åtgärder), där det tydligt deklareras att det är förbjudet att vidröra eller flytta ett löst naturföremål som ligger i eller berör hindret. Enligt definitionen av löst naturföremål, respektive hinder framgår det att löv är lösa naturföremål samt att en bunker är ett hinder.

Lösa naturföremål i bunker

Andra delen av frågan är lite knepigare att svara på. Om lövet som ligger på bollen även vidrör bunkern är det tydligt i Regel13-4c att även detta räknas som ett brott mot regeln om man tar bort lövet från bollen. Om lövet inte vidrör bunkern är min tolkning att Regel13-4c samt definitionen av bunker tydliggör att borttagandet av lövet är ett brott mot regeln då lövet faktiskt befinner sig innanför bunkerns gräns.

/Micael

PLIKT FÖR BROTT MOT REGEL 13-4:
Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

 

Comments are closed.