Regel7-2 Under ronden

Spelaren får inte slå något övningsslag under spelet av ett hål. Mellan spelet av två hål får inte spelaren slå något övningslag med undantag för att han får öva puttning eller chippning på eller intill:
a. green på det senast spelade hålet,
b. en övningsgreen, eller
c. tee på nästa hål som ska spelas i under ronden, förutsatt att inget övningsslag slås från ett hinder eller fördröjer spelet.

Slag som görs vid fortsatt spel på ett hål där resultatet redan är fastställt, är inte övningsslag.

Undantag: När spelet avbrutits av tävlingsledningen får spelaren, innan spelet återupptas,övningsspela (a) enligt denna regel, (b) var som helst utom på tävlingsbana, och (c) där tävlingsledningen tillåtit övningsspel.

Anm. 1: En övningssving är inte ett övningsslag och får göras var som helst under förutsättning att spelaren inte bryter mot reglerna.

Anm. 2: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda:
a. övningsspel på eller nära det senast spelade hålets green, och
b. att rulla en boll på det senast spelade hålets green.

Comments are closed.