Regel8-2 Visa spellinjen

a. Annat än på green
Utom på green har en spelare rätt att få spellinjen visad av vem som helst, men ingen får av spelaren placeras på eller nära linjen eller dess förlängning bortom hålet, och stå kvar medan slaget slås. Varje märke som placerats av spelaren eller med hans vetskap för att markera linjen skall tas bort innan slaget slås.

Undantag: Passad eller upplyft flaggstång – se Regel17-1.

b. På green
När spelarens boll ligger på green får spelaren, hans partner eller någon av deras caddies, före men inte under slaget, visa en linje för puttning, men därvid får inte greenen vidröras. Inget märke får placeras någonstans för att markera en linje för puttning.

Anm: Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna för en lagtävling (Regel 33-1), tillåta varje lag att utse en person som får ge råd (och visa en linje för puttning) till medlemmarna i laget. Tävlingsledningen kan fastställa bestämmelser för hur en sådan person skall utses och tillåtas agera. Denna person skall namnges till tävlingsledningen innan han ger råd.

Comments are closed.