Regel9-2 Matchspel

a. Information om antalet slag
En motspelare är under spelet av ett hål berättigat att av spelaren få veta hur många slag denne har och, efter spelet av ett hål, hur många slag som spelaren haft på det just avslutade hålet.

b. Fel information
En spelare får inte ge fel information till sin motspelare. Om en spelare ger fel information förlorar han hålet.

En spelare anses ha givit fel information om han:
(i) underlåter att upplysa sin motspelare så snart som möjligt att han ådragit sig plikt,  såvida han inte (a) uppenbart handlade enligt en regel som medförde plikt och motspelaren observerade detta eller (b) rättar misstaget innan motspelaren slår sitt nästa slag, eller
(ii) under spelet av ett hål ger felaktig upplysning angående antalet slag han har och inte rättar misstaget innan motspelarren slår sitt nästa slag, eller

(iii) ger felaktig upplysning angående antalet slag han hade efter avslutandet av ett hål och detta påverkar motspelarens uppfattning om resultatet av hålet, såvida han inte rättar misstaget innan någon spelare slår ett slag från nästa tee eller, om det rör sig om sista hålet i matchen, innan alla spelare lämnar greenen.

En spelare har givit fel information även om detta beror på att  han inte tagit upp en plikt som han inte visste att han ådragit sig. Spelaren är ansvarig för att kunna reglerna.

Comments are closed.