Regel9-3 Slagspel

En tävlare som ådragit sig plikt bör informera sin markör om detta så snart som möjligt.

Comments are closed.