Regel10-1 Matchspel

a. När spelet på ett hål börjar
Vilken sida som har honnören på första tee bestäms av startlistan. Om det inte finns en startlista bör man avgöra honnören genom att lotta. Den sida som vinner ett hål har honnören på nästa tee. Om ett hål har delats behålls honnören av den sida som hade den på föregående tee.

b. Under spelet av hålet
Efter att båda spelarna har börjat spelet på hålet spelas den boll som ligger längst från hålet först. Om bollarna ligger på samma avstånd från hålet, eller deras lägen i förhållande till hålet inte går att bestämma, bör man avgöra vilken boll som skall spelas först genom att lotta.

Undantag: Regel30-3b (bästboll och fyrboll matchspel).

Anm: När det blir känt att den ursprungliga bollen inte skall spelas som den ligger och spelaren skall spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), bestäms spelordningen av den plats varifrån det föregående slaget slogs. När en boll får spelas från en annan plats än där det föregående slaget slogs, bestäms  spelordningen av den plats där den ursprungliga bollen stannade.

c. Spela i fel ordning
Om en spelare spelar när hans motspelare skulle ha spelat, utgår ingen plikt, men motspelaren får omedelbart begära att spelaren annullerar det slag som slogs och i rätt ordning spelar en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5).

Comments are closed.