Regel10-2 Slagspel

a. När spelet på ett hål börjar
Vilken tävlare som har honnören på första tee bestäms av startlistan. Om det inte finns en startlista bör man avgöra honnören genom att lotta. Tävlare med lägsta scoren på ett hål, har honnören på nästa tee. Tävlare med näst lägsta scoren slår ut därefter och så vidare. Om två eller fler tävlare har samma score på ett hål, slår de från nästa tee ut i samma ordning som från föregående tee.

Undantag: Regel32-1 (Bogey- och poängbogeytävlingar med handicap)

b. Under spelet av hålet
Efter att tävlarna har börjat spelet på hålet spelas den boll som ligger längst från hålet först. Om två eller flera bollar ligger på samma avstånd från hålet, eller deras lägen i förhållande till hålet inte går att bestämma bör man avgöra vilken boll som skall spelas först genom att lotta.

Undantag: Regel22 (hjälpande eller störande boll) och 31-4 (fyrboll slagspel).

Anm: När det blir känt att den ursprungliga bollen inte skall spelas som den ligger och tävlaren skall spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), bestäms spelordningen av den plats varifrån det föregående slaget slogs. När en boll får spelas från en annan plats än där det föregående slaget slogs, bestäms spelordningen av den plats där den ursprungliga bollen stannade.

c. Spela i fel ordning
Om en tävlare spelar i fel ordning, utgår ingen plikt och bollen spelas som den ligger. Om emellertid tävlingsledningen  finner att tävlarna har kommit överens om att spela i fel ordning i avsikt att  ge en av dem en fördel, är de diskvalificerade.

(Slå ett slag medan annan boll är i rörelse efter ett slag från green – se Regel 16-1f )
(Felaktig spelordning i threesome och foursome slagspel – se Regel 29-3)

Comments are closed.