Regel11-1 Peggning

När en spelare sätter en boll i spel från första tee ska den spelas innanför tees gränser och från markytan eller uppeggad på en godkänd peg som placerats i eller på markytan.

För tillämpningen av den här regeln innefattar markytan en oregelbundenhet på ytan (vare sig skapad av spelaren eller inte) och sand eller annat naturligt material (vare sig sanden eller det naturliga materialet är ditlagt av spelaren).

Om spelaren slår ett slag mot en boll på en otillåten peg, eller en boll uppeggad på ett sätt som denna regel inte tillåter, är han diskvalificerad.

En spelare får stå utanför tee för att spela en boll som ligger innanför tees gränser.

Comments are closed.