Regel11-2 Teemarkeringar

Innan spelaren slår sitt första slag med någon boll från tee på det hål som spelas, anses teemarkeringarna vara fasta föremål. Om spelaren i det läget flyttar eller tillåter flyttning av en teemarkering för att undvika störande inverkan på hans stans, området för hans avsedda swing eller hans spellinje, ådrar han sig plikt för brott mot Regel13-2.

Comments are closed.