Regel11-3 Boll faller av peggen

Om en boll som inte är i spel, faller av peggen eller stöts ner från peggen av spelaren vid adressering får den peggas om utan plikt. Görs ett slag mot bollen i sådant fall, skall slaget räknas vare sig bollen är i rörelse eller inte, men spelaren ådrar sig ingen plikt.

Comments are closed.