Regel11-4 Spela från utanför tee

a. Matchspel
Om en spelare, när han börjar spelet på ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, utgår ingen plikt, men motspelaren får omedelbart begära att spelaren annullerar sitt slag och spelar en boll från tee.

b. Slagspel
Om en tävlare, när han börjar spelet på ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, pliktar han två slag och skall därefter spela en boll från tee.

Om tävlaren slår ett slag från nästa tee utan att först ha rättat till sitt misstag eller, om det rör sig om det sista hålet på ronden, lämnar green utan att först meddela sin avsikt att rätta till sitt misstag, är han diskvalificerad.

Det slag som slogs från en plats utanför tee och alla andra därpå följande slag som tävlaren slår på hålet innan han rättar till sitt misstag, räknas inte in i hans score.

Comments are closed.