Regel11-5 Spela från fel tee

Föreskrifterna i Regel11-4 är tillämpliga.

Comments are closed.