Regel12-1 Leta efter bollen. Se bollen

När en spelare letar efter sin boll, var som helst på banan, får spelaren vidröra och böja högt gräs, vass, säv, ljung, buskar och liknande men endast i den utsträckning som behövs för att hitta och identifiera bollen och under förutsättning att detta inte förbättrar bollens läge, området för hans avsedda stans eller swing, eller hans spellinje.

Spelaren är inte nödvändigtvis berättigad att se sin boll när han slår ett slag.

I ett hinder får spelaren, om en boll förmodas vara täckt av lösa naturföremål eller sand, genom att känna eller kratta med en klubba eller på annat sätt, ta bort så många lösa naturföremål eller så mycket sand att han kan se en del av bollen. Om mer än nödvändigt tas bort, utgår ingen plikt och bollen skall övertäckas så att endast en del av den är synlig. Om bollen rubbas vid borttagandet, utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras och om så behövs övertäckas. Beträffande borttagande av lösa naturföremål utanför ett hinder, se Regel23-1.

Om en boll, som ligger i eller på ett hindrande föremål eller i ett onormalt markförhållande, oavsiktligt rubbas under sökande utgår ingen plikt och bollen skall återplaceras, såvida inte spelaren väljer att fortsätta enligt den av reglerna 24-1b, 24-2b eller 25-1b som är tillämplig. Om spelaren återplacerar bollen, får han fortfarande fortsätta enligt Regel24-1b, 24-2b eller 25-1b om någon av dessa regler är tillämplig.

Om en boll förmodas ligga i vatten i ett vattenhinder, får spelaren känna efter den med en klubba eller på annat sätt. Om bollen därvid rubbas skall den återplaceras, såvida inte spelaren väljer att fortsätta enligt Regel 26-1. Spelaren får ingen plikt för att ha orsakat att bollen rörde sig förutsatt att bollens rörelse direkt kan kopplas till själva letandet. I annat fall ådrar sig spelaren ett pliktslag enligt Regel18-2a.

Comments are closed.