Regel13-1 Allmänt

Bollen skall spelas som den ligger, såvida inte reglerna föreskriver något annat.

(Boll i vila rubbad – se Regel 18)

Comments are closed.