Regel13-2 Förbättra läge, område för avsedd stans eller swing, eller spellinje

En spelare får inte förbättre eller låta förbättra:

 • bollens plats eller läge,
 • området för sin avsedda stans eller swing,
 • sin spellinje eller en rimlig förlängning av denna bortom hålet, eller
 • det område i vilket han skall droppa eller placera en boll, genom någon av följande åtgärder:
  • pressa en klubba mot marken
  • flytta, böja, eller bryta något växande eller fast (inklusive oflyttbara hindrande föremål och föremål som utvisar out of bounds),
  • skapa eller jämna ut oregelbundheter på ytan,
  • ta bort eller pressa ned sand, lös jord, torvor som återplacerats, skuren grästorv som utlagts, eller
  • ta bort dagg, rimfrost eller vatten.

Spelaren ådrar sig dock ingen plikt om detta sker när han:

 • grundar klubban helt lätt när han adresserar bollen
 • tar sin stans på ett naturligt sätt
 • slår ett slag eller baksvingen för ett slag som sedan slås,
 • på tee skapar eller jämnar ut oregelbundenheter på ytan eller tar bort sand och lös jord eller reparerar skador.

Undantag: Boll i hinder – se Regel 13-4.

Comments are closed.