Regel14-2 Hjälp och skydd

När en spelare slår ett slag, får han inte:
a. ta emot fysisk hjälp eller skydd mot naturkrafterna, eller
b. tillåta sin caddie, sin  partner eller sin partners caddie att stå på eller nära intill en förlängning av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen.

Comments are closed.