Regel14-3 Konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning

R&A förbehåller sig rätten att när som helst ändra de regler som gäller för konstlade hjälpmedel, ovanlig utrustning och ovanligt användande av utrustning samt göra tolkningar, respektive förändra tolkningarna av dessa regler.

En spelare som är tveksam om användandet av en produkt strider mot Regel14-3 bör rådfråga R&A.

En tillverkare bör skicka in ett provexemplar till R&A av en produkt som skall tillverkas, för att få ett avgörande om dess användande under en fastställd rond skulle medföra att spelaren bröt mot Regel14-3. Detta provexemplar blir R&A:s egendom i referenssyfte. Om tillverkaren inte skickar in ett provexemplar, eller, om han skickar in ett provexemplar, underlåter att avvakta ett utslag innan han tillverkar och/eller marknadsför produkten tar han på sig risken för att användande av produkten kan komma förklaras strida mot reglerna.

*Anm: Provexemplar bör i första hand sändas till Svenska Golfförbundet (SGF) för ett preliminärt utlåtande.

Med undantag för när reglerna föreskriver något annat, får spelaren under en fastställd rond inte använda konstlade hjälpmedel eller ovanlig utrustning eller använda någon utrustning på ett ovanligt sätt:
a. Som kan hjälpa honomatt slå ett slag eller i hans spel, eller
b. För att bedöma eller mäta avstånd eller förhållanden som kan påverka hans spel, eller
c. Som kan hjälpa honomatt greppa klubban, med undantag för att:
(i) släta handskar får bäras,
(ii) harts, talk och torkande eller fuktande medel får användas,
(iii) en handduk eller näsduk får viras runt greppet.

Undantag:
1. En spelare bryter inte mot denna regel om (a) utrustningen eller hjälpmedlet har konstruerats för att, eller har som resultat att underlätta ett medicinskt tillstånd eller funktionshinder, (b) spelaren har ett godtagbart medicinskt skäl att använda utrustningen eller hjälpmedlet, och (c) tävlingsledningen anser att användandet inte ger spelaren en otillbörlig fördel framför andra spelare.

2. En spelare bryter inte mot denna regel om han använder utrustning på ett traditionellt och accepterat sätt.

Anm: Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelare att använda hjälpmedel som endast mäter eller bedömer avstånd.

Comments are closed.