Regel14-4 Träffa bollen mer än en gång

Om en spelares klubba träffar bollen mer än en gång under slaget, skall spelaren räkna slaget och lägga till ett pliktslag, alltså räknas sammanlagt två slag.

Comments are closed.