Regel14-5 Spela på boll i rörelse

En spelare får inte slå ett slag på sin boll medan denna är i rörelse.

Undantag:

Om bollen börjar röra sig först efter att spelaren påbörjat sitt slag eller sin baksving före slaget ådrar sig spelaren ingen plikt enligt denna regel för spel på boll i rörelse. Han undgår dock inte sådan plikt som han ådrar sig enligt följande regler:

  • Boll i vila rubbad av spelaren – Regel18-2a.
  • Boll i vila rör sig efter adressering – Regel18-2b

(Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av spelare, partner eller caddie – se Regel1-2)

Comments are closed.