Regel14-6 Boll i rörelse i vatten

 När en boll rör sig i vatten i ett vattenhinder får spelaren utan plikt slå ett slag, men han får inte dröja med sitt slag för att vind eller strömmar skall förbättra bollens läge. En boll i rörelse i vatten i ett vattenhinder får lyftas om spelaren väljer att tillämpa Regel26.

Comments are closed.