Regel15-1 Allmänt

En spelare måste håla ut med den boll han spelade från tee, såvida inte bollen är förlorad eller out of bounds eller spelaren ersätter den genom att sätta in en ny boll, vare sig det är tillåtet  eller inte (se Regel15-2). Om en spelare spelar fel boll, se Regel15-3.

Comments are closed.