Regel15-2 Nyinsatt boll

En spelare får ersätta en boll genomatt sätta in en ny boll när han handlar enligt en regel som tillåter spelaren att spela, droppa eller placera en annan boll för att avsluta hålet. Den nyinsatta bållen blir spelarens boll i spel.

Om en spelare ersätter sin boll genom att sätta in en ny boll när detta inte är tillåtet enligt reglerna blir denna nyinsatta boll inte fel boll, utan spelarens boll i spel. Om misstaget inte rättas så som föreskrivs i Regel20-6 och spelaren slår ett slag på den felaktigt nyinsatta bollen förlorar han hålet i match spel eller ådrar sig  två slags plikt i slagspel enligt den tillämpliga regeln och, i slagspel, skall han spela ut hålet med den nyinsatta bollen.

Undantag: Om en spelare ådrar sig plikt för spel från fel plats får han ingen ytterligare plikt för att ha ersatt sin boll genomatt sätta in en ny boll när detta inte var tillåtet.
(Spel från fel plats – se Regel20-7)

Comments are closed.