Regel15-3 Fel boll

a. Matchspel
Om en spelare slår ett slag på fel boll förlorar han hålet.

Om den felaktiga bollen tillhör en annan spelare, skall dess ägare placera en boll på den punkt varifrån första slaget på fel boll spelades. Om spelaren och motspelaren förväxlar bollarna under spelet av ett hål, förlorar den hålet, som först slog ett slag på fel boll. Om detta inte kan avgöras, skall hålet spelas ut med de förväxlade bollarna.

Undantag:
Det utgår ingen plikt om en spelare slår ett slag på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder. Eventuella slag som slås på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder räknas inte i spelarens score. Spelaren ska rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller att fortsätta enligt reglerna.

b. Slagspel
Om en tävlare slår ett eller flera slag på fel boll ådrar han sig två slags plikt

Tävlaren måste rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller genom att fortsätta enligt reglerna. Om han underlåter att rätta sitt misstag innan han slår ett slag från nästa tee eller, i fråga om sista hålet, underlåter att meddela sin avsikt att rätta misstaget innan han lämnar green, är han diskvalificerad.

Slag som en tävlare gör på fel boll räknas inte i hans score. Om den felaktiga bollen tillhör en annan tävlare, skall dess ägare placera en boll på den punkt varifrån första slaget på fel boll spelades.

Undantag:
Det utgår ingen plikt om en tävlare slår ett slag på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder. Eventuella slag som slås på en felaktig boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder räknas inte i tävlarens score.

(Läget förändrat för boll som skall placeras eller återplaceras – se Regel 20-3b)
(Punken kan inte fastställas – se Regel 20-3c)

Comments are closed.