Regel16-1 Allmänt

a. Vidröra puttlinjen
Puttlinjen får inte vidröras med följande undantag:
(i) spelaren får ta bort lösa naturföremål, förutsatt att han inte pressar ner någonting.
(ii) spelaren får placera klubban framför bollen när han adresserar den, förutsatt att han inte pressar ned någonting,
(iii) vid mätning – Regel18-6,
(iv) när man lyfter eller återplacerar en boll – Regel16-1b
(v) när man pressar ner en bollmarkering
(vi) när man reparerar gamla hålpluggar eller nedslagsmärken på green – Regel16-1c, och
(vii) när man tar bort flyttbara hindrande föremål – Regel 24-1

(Visa linje för puttning på green – se Regel8-2b)

b. Lyfta och rengöra bollen
En boll får lyftas och om så önskas rengöras. Bollens läge skall markeras innan den lyfts och bollen skall återplaceras (se Regel20-1).

c. Lagning av hålpluggar, nedslagsmärken och andra skador
Spelaren får laga en gammal hålplugg eller nedslagsmärke på green, vare sig spelarens boll ligger på green eller inte. Om en boll eller bollmarkering oavsiktligt rubbas under sådan lagning, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Spelaren får ingen plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan kopplas till själva åtgärden att laga en gammal hålplugg eller nedslagsmärke på green.
I annat fall är Regel18 tillämplig.
Andra skador på green får inte lagas om kan hjälpa spelaren i hans fortsatta spel av hålet.

d. Pröva ytan
Under den fastställda ronden får en spelare inte pröva ytan på någon green genom att rulla en boll eller rugga upp eller skrapa på ytan.

Undantag:
Mellan spelet av två hål får en spelare pröva ytan på green på det senast spelade hålet och på vilken övningsgreen som helst, förutsatt att inte tävlingsledningen har förbjudit detta (se Anm. 2 Regel7-2).

e. Stå grensle över eller på puttlinjen
Spelaren får inte slå ett slag på green med en stans som grenslar över, eller ha endera foten på, puttlinjen eller dess förlängning bakom bollen.

Undantag:
Det utgår ingen plikt om en spelare oavsiktligt tar sin stans på ett sådant sätt att han står på eller grenslar puttlinjen (eller dess förlängning bakom bollen) om han tar sin stans för att undvika att stå på en annan spelares puttlinje eller eventuella puttlinje.

f. Spela medan annan boll är i rörelse
Spelaren får inte slå ett slag när en annan boll är i rörelse efter ett slag från green. Om en spelare gör detta utgår det dock ingen plikt om det var hans tur att spela.

(Lyfta hjälpande eller störande boll medan annan boll är i rörelse – se Regel22)
(Placering av caddie eller partner – se Regel14-2)
(Fel green – se Regel25-3)

Comments are closed.