Regel16-2 Boll på hålkanten

När en del av bollen sticker ut över hålkanten har spelaren, efter att han utan onödigt dröjsmål kommit fram till hålet, ytterligare tio sekunder på sig att avgöra om bollen har stannat. Om bollen inom denna tid inte har fallit ned i hålet , anses den ha stannat. Faller den efter denna tid ned i hålet, anses spelaren ha hålat ut med sitt föregående slag och han skall lägga till ett pliktslag till sin score på hålet. I övrigt utgår ingen plikt enligt denna regel.

(Otillbörligt dröjsmål – se Regel6-7)

Comments are closed.