Regel17-1 Flaggstången passad, borttagen eller upplyft

Var som helst på banan får spelaren ha flaggstången passad, borttagen eller upplyft för att visa hålets läge innan han slår ett slag . Om flaggstången inte är passad, borttagen eller upplyft innan spelaren slår ett slag, får den inte passas, tas bort eller lyftas under slaget, eller medan spelarens boll är i rörelse, om detta skulle kunna påverka bollens rörelse.

Anm. 1: Om flaggstången står i hålet och någon står nära hålet medan ett slag slås anses denne passa flaggstången.

Anm. 2: Om flaggstången före slaget är passad, borttagen eller upplyft av någon med spelarens vetskap och spelaren inte protesterat, anses spelaren ha godkänt detta.

Anm. 3: Om någon passar eller håller upp flaggstången medan ett slag slås, anses denne passa flaggstången tills dess att bollen har stannat.

(Flytta flaggstången, när den är passad, borttagen eller upplyft, medan en boll är i rörelse  – se regel24-1).

Comments are closed.