Regel17-2 Passning utan godkännande

Om en motspelare eller dennes caddie i matchspel eller medtävlare eller dennes caddie i slagspel, utan spelarens godkännande eller vetskap, passar, tar bort eller lyfter upp flaggstången under slaget eller medan bollen är i rörelse, och åtgärden skulle kunna påverka bollens rörelse, ådrar sig motspelaren eller medtävlaren den tillämpliga plikten.

Comments are closed.