Regel17-3 Boll träffar flaggstång eller person som passar flaggan

Spelaren boll får inte träffa:
a. Flaggstången när den är passad, borttagen eller upplyft,
b. Den person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför, eller
c. Flaggstången när den står i hålet utan att vara passad, när slaget har slagits på green.

Undantag:
När flaggstången är passad, borttagen eller upplyft utan spelarens godkännande – se Regel17-2.

Comments are closed.