Regel17-4 Boll vilar mot flaggstången

När en spelares boll vilar mot flaggstången som står i hålet och bollen inte är hålad får spelaren, eller någon annan  som han ger tillåtelse, röra eller ta bort flaggstången. Om bollen då faller ned i hålet anses spelaren ha hålat utmed sitt senaste slag. I annat fall skall bollen, om den rubbats, placeras på kanten av hålet, utan plikt.

Comments are closed.