Regel18-1 Av något utomstående

Om en boll i vila rubbas av något utomstående utgår ingen plikt och bollen ska återplaceras.

Anm: Det är en fråga om fakta huruvida en boll har rubbats av något utomstående. För att få tillämpa denna regel måste det vara känt eller så gott som säkert att något utomstående har rubbat bollen. I avsaknad av sådan vetskap eller säkerhet ska spelaren spela bollen som den ligger eller, om bollen inte hittas, fortsätta enligt regel 27-1.
(Spelarens boll i vila rubbad av annan boll – se Regel 18-5)

Comments are closed.