Regel18-2 Av spelare, partner, caddie eller utrustning

a. Allmänt
När en spelares boll är i spel, gäller att om:
(i) spelaren, hans partner eller någon av deras caddies lyfter eller rubbar den, vidrör den avsiktligt (annat än med klubban vid adressering) eller orsakar att bollen rör sig på annat sätt än som tillåts enligt någon regel, eller
(ii) spelarens eller partnerns utrustning orsakar att bollen rör sig, ådrar sig spelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras så vida inte bollens rörelse inträffar efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och slaget slås.

Enligt reglerna utgår det inte någon plikt om en spelare oavsiktligt orsakar att hans boll rör sig vid någon av följande omständigheter:

  • Letande efter en boll i ett vattenhinder täckt av lösa  naturföremål eller sand, efter en boll i ett hindrande föremål eller ett onormalt markförhållande eller efter en boll som tros vara i vatten i ett vattenhinder – Regel12-1
  • Lagning av en gammal hålplugg eller ett nedslagsmärke – Regel16-1c
  • Mätning – Regel18-6
  • Lyftande av en boll enligt en regel – Regel20-1
  • Placering eller återplacering av en boll enligt en regel – Regel20-3a
  • Borttagande av ett löst naturföremål på green – Regel23-1
  • Borttagande av flyttbara hindrande föremål – Regel24-1

b. Boll som rör sig efter adressering
Om en spelares boll i spel rör sig efter att han har adresserat den (annat än som resultat av ett slag), anses spelaren ha rubbat bollen och han ådrar sig ett slags plikt. Bollen skall återplaceras såvida inte bollens rörelse inträffade efter att spelaren har påbörjat slaget eller baksvingen före slaget och slaget slås.

Comments are closed.