Regel18-3 Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel

a. Under letande
När man letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

b. Annat än under letande
När man inte letar efter en spelares boll gäller att om en motspelare, dennes caddie eller utrustning, rubbar bollen, vidrör eller orsakar att den rör sig, utöver vad som är tillåtet enligt reglerna, ådrar sig motspelaren ett slags plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel15-3)
(Boll rubbad vid mätning – se Regel18-6)

Comments are closed.