Regel18-4 Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel

Om en medtävlare, dennes caddie eller utrustning rubbar spelarens boll, vidrör den eller orsakar att den rör sig, utgår ingen plikt. Om bollen rubbas skall den återplaceras.

(Spel på fel boll – se Regel15-3)

Comments are closed.