Regel18-5 Av annan boll

Om en boll i spel som har stannat rubbas av en annan boll som är i rörelse efter ett slag, skall den boll som rubbas återplaceras.

Comments are closed.