Regel18-6 Boll rubbas vid mätning

Om en boll eller bollmarkering rubbas vidmätning medan man handlare enligt, eller avgör hur man skall tillämpa, en regel skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt förutsatt att bollens eller bollmarkeringens rörelse direkt kan kopplas till själva mätningen. I annat fall gäller föreskrifterna i Regel18-2a, 18-3b eller 18-4.

Anm.1:
Om en boll som skall återplaceras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.
Anm. 2:
Om det ursprungliga läget för en boll som skall placeras eller återplaceras har ändrats, se Regel20-3b.
Anm. 3:
Om det är omöjligt att fastställa den punkt där bollen skall placeras, se Regel20-3c.

Comments are closed.