Regel19-1 Av något utomstående

Om en spelares boll i röreles oavsiktligt påverkas eller stoppas av något utomstående är det en tillfällighet i banan och spelaren får ingen plikt.

Undantag:
Boll träffar person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför – se Regel17-3b.

Anm. Om domaren eller tävlingsledningen kommer fram till att en boll avsiktligt påverkats eller stoppats av något utomstående, skall Regel1-4 tillämpas för spelaren. Om det utomstående är en medtävlare eller denens caddie, skall Regel1-2 tillämpas för meddtävlaren.

(Spelarens boll påverkas eller stoppas av en annan spelares boll – se Regel19-5)

Comments are closed.