Regel19-3 Av motspelare, caddie eller utrustning i matchspel

om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. Spelaren får innan något slag slås av någon av sidorna, annullera slaget och spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel20-5), eller spela bollen som den ligger. Om spelaren emellertid väljer att inte annullera slaget och bollen hamnat i eller på motspelarens eller dennes caddies kläder eller utrustning, skall bollen på spelfältet och i ett hinder, droppas eller, på green, placeras så nära som möjligt en punkt direkt under den plats där bollen stannade i eller på föremålet, men inte närmare hålet.

Undantag:
Boll träffar person som passar eller håller upp flaggstången eller något som denne medför – se Regel17-3b.

(Boll som avsiktligt påverkas eller stoppas av en motspelare eller dennes caddie – se Regel1-2)

Comments are closed.