Regel19-4 Av medtävlare, caddie eller utrustning i slagspel

Se Regel19-1 beträffande boll som påverkas av något utomstående.

Undantag:
Boll träffar person som passar eller håller upp flagstången eller något som denne medför – se Regel17-3b.

Comments are closed.