Regel19-5 Av annan boll

a. I vila
Om en spelares boll i rörelse efter ett slag påverkas eller stoppas av en boll i spel och i vila, skall spelaren spela bollen som den ligger. I matchspel utgår ingen plikt. I slagspel utgår ingen plikt, såvida inte båda bollarna låg på green före slaget, i vilket fall spelaren ådrar sig två slags plikt.

b. I rörelse
Om en spelares boll i rörelse efter ett slag påverkas eller stoppas av en annan boll i rörelse efter ett slag. skall spelaren spela sin boll som den ligger. Spelaren pliktar inte om han inte bröt mot Regel16-1f, i vilket fall han ådrar sig plikten för brott mot den regeln.

Undantag:
Om spelarens boll är i rörelse efter ett slag från green och den andra bollen i rörelse är något utomstående – se Regel19-1b.

Comments are closed.