Regel20-1 Lyfta och markera bollen

En boll som skall lyftas enligt reglerna, får lyftas av spelaren, hans partner eller någon annan person som spelaren har givit behörighet att lyfta bollen. I samtliga fall är spelaren ansvarig för eventuella regelbrott.

Bollens läge skall markeras innan den lyfts enligt en regel som kräver att den skall återplaceras. Om inte läget markeras, ådrar sig spelaren ett slags plikt, och bollen skall återplaceras. Om bollen inte återplaceras, ådrar sig spelaren den allmänna plikten för brott mot denna regel, men det utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel20-1.

Om en boll eller bollmarkering oavsiktligt rubbas i samband med att bollen lyfts enligt en regel eller dess läge markeras, skall bollen eller bollmarkeringen återplaceras. Det utgår ingen plikt, förutsatt att bollen eller bollmarkeringens rörelse direkt kan kopplas till själva markerandet av läget eller lyftandet av bollen. I annat fall ådrar sig spelaren ett slags plikt enligt denna regel eller Regel18-2a.

Undantag:
Om en spelare ådrar sig plikt för att inte ha följt Regel5-3 eller 12-2, utgår ingen ytterligare plikt enligt Regel20-1.

Anm: Läget för en boll som skall lyftas bör markeras genom att en bollmarkering, ett litet mynt eller liknande föremål placeras omedelbart bakom bollen. Om bollmarkeringen stör en annan spelares spel, stans eller slag, bör den placeras en eller flera klubbhuvudlängder åt sidan.

Comments are closed.