Regel20-4 När droppad eller placerad boll är i spel

Om spelarens boll i spel har lyfts, är den åter i spel när den droppats eller placerats.

En nyinsatt boll blir bollen i spel när den har droppats eller placerats.

(Felaktigt nyinsatt boll – se Regel15-2)
(Lyfta en boll som nyinsatts, droppats eller placerats felaktigt – se Regel20-6)

Comments are closed.